PyCon JP 2019 実績

PyCon JP 2019 ロゴ

PyCon JP 2019 in Tokyo | Sep 14th – Sep 17th

BeProud

チュートリアル

DjangoによるWebアプリケーション開発入門

講師・TA: kashew、susumuis、matsu、kai

takanory

Talk

nao_y, nana, natsu

スタッフ

コンテンツチーム、LT司会(nao_y)/ デザインチーム(nana)/ 会場(natsu)